×

Wiadomość

ARI Image Slider: "System - ARI Sexy Lightbox" plugin isn't installed.

DAROWIZNY

Zwracamy się przede wszystkim do firm, przedsiębiorstw  oraz do osób prywatnych z ogromną prośbą o wsparcie naszej działalności w postaci środków pieniężnych pozwalających na realizację zaplanowanych działań lub zakupu  doposażenia studia radiowego czy niezbędnego sprzętu transmisyjnego. 

Zdajemy sobie sprawę, że niektóre z naszych potrzeb są dość kosztowe. Bez nich jednak nie będziemy mogli działać na miarę oczekiwań naszych odbiorców i rozwijać działalności w sposób rzetelny.  

To dzięki Państwa zaangażowaniu i pomocy  będziemy mogli w profesjonalny sposób realizować poniższe działania: 

- przeprowadzać transmisje z ważnych imprez ewangelizacyjnych na terenie naszego województwa, a z czasem całej Polski;
- kolportować  na nośnikach CD i DVD nagrania z koncertów, głoszonych konferencji i kursów w celu szerzenia uniwersalnych wartości;
- realizować w naszej rozgłośni radiowej audycje przybliżające wartości chrześcijańskie, promujące lokalną społeczność i przedstawiające problemy mieszkańców dzielnicy Nowa Huta;
- prowadzić wywiady z ludźmi, dla których nadrzędną wartością jest prawda, wolność człowieka, ochrona życia rodzinnego, historia Polski i naszej dzielnicy;
- organizować imprezy ewangelizacyjne o zasięgu nie tylko lokalnym;
- współuczestniczyć w szeroko zakrojonych akcjach o charakterze społecznym;
- pośredniczyć w udzielaniu pomocy tym, którzy najbardziej jej  potrzebują;
- tworzyć projekt pt. „Nowohucka Akademia Radiowa”.

W zamian za wsparcie możemy Państwu zaproponować:

- certyfikat z podziękowaniem za przekazane wsparcie,
- umieszczenie logo firmy na stronie internetowej fundacji i radia jako Partner/Przyjaciel Fundacji,
- polecanie usług Państwa firmy w realizowanych audycjach,
- podziękowania wygłaszane w trakcie organizowanych inicjatyw,
- ekspozycję logo firmy na materiałach promocyjnych naszej fundacji i radia.

Nie wykluczamy innych sposobów promocji. Oświadczamy, że każdy sponsor i darczyńca ma prawo do uzyskania pełnej informacji na temat sposobu wykorzystania ofiarowanej pomocy. Sponsoring pojmujemy jako obustronne zaufanie oraz jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje. Wierzymy, że wsparcie materialne z Państwa strony będzie służyć promocji wizerunku firmy. Nam natomiast wszelka pomoc pozwoli na zrealizowanie celów wynikających ze statutu i wymienionych powyżej działań.

 

Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy za wsparcie naszej fundacji.

 

 

Raiffeisen Polbank PL

NUMER KONTA: 09 1750 0012 0000 0000 2652 6434

tytuł wpłat: darowizna na cele statutowe