×

Wiadomość

ARI Image Slider: "System - ARI Sexy Lightbox" plugin isn't installed.

IX Nowohucki Konkurs Kolęd i Pastorałek

Nowohucki Konkurs Kolęd i Pastorałek organizowany jest wspólnie z parafią Matki Bożej Pocieszenia w Krakowie. Wielkie kolędowanie będzie miało miejsce już po raz dziewiąty – 9 stycznia 2016 roku w kościele księży Pallotynów w Krakowie przy ul. Bulwarowej 15a. Ta piękna inicjatywa na stałe wpisała się w kalendarz kilkuset uczestników z południowej części kraju, głównie z Małopolski. Każdego roku coraz więcej osób pragnie zaprezentować swoje umiejętności wokalne w kategoriach: solista, duet, schola, zespół i chór.
Celem konkursu jest prezentacja kolęd i pastorałek wykonywanych w języku polskim, prezentacja własnych umiejętności artystycznych w konfrontacji z rówieśnikami a także wyszukiwanie młodych talentów do zespołów wokalnych.

Pliki do pobrania:

Regulamin IX Nowohuckiego Konkursu Kolęd i Pastorałek

Kwestionariusz

Warsztaty wokalne i koncert Chóru „Amadeum”

Warsztaty wokalne Chóru „Amadeum”

W dniach 19.10.2015 r. – 21.10.2015 r. odbyły się warsztaty wokalne dla członków Chóru „Amadeum”; warsztaty odbyły się w  Publicznym Gimnazjum im. Królowej Apostołów w Krakowie. Prowadzącym warsztaty wokalne był pan Hubert Kowalski, w warsztatach uczestniczyło 29 członków Chóru „Amadeum”. Program warsztatów obejmował m.in. ćwiczenia wokalne w zakresie emisji i barwy głosu, ćwiczenia dla sekcji Chóru „Amadeum” oraz próby wokalne nowego repertuaru Chóru „Amadeum”. Warsztaty wokalne były bardzo owocne dla członków Chóru „Amadeum” i przyczyniły się do podniesienia umiejętności technicznych śpiewania chórzystów.

 

Koncert Chóru „Amadeum” w Nowej Hucie

W dniu 24 października br. o godz. 19.00 odbył się koncert Chóru „Amadeum” w Kościele pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krakowie.

W programie koncertu znalazły się utwory kompozytorów różnych epok od renesansu (Josquin des Pres, Grzegorz Gerwazy Gorczycki), przez romantyzm (Siergiej Rachmaninov), do współczesności (Morten Lauridsen, Patricia van Ness). Wśród tych utworów znalazły się także autorskie opracowania psalmów o charakterze modlitewnym (Ps 22, Ps 118). Repertuar koncertu został dobrany tak, aby przez piękno muzyki i słowa wprowadzić słuchaczy w doświadczenie i uwielbienie Boga.

Projekt rozwojowy Chóru „Amadeum” wspierała Fundacja nowohuckie.PL.
Projekt był realizowany przy wsparciu finansowym Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i Województwa Małopolskiego.

 

WSPÓLNIE POMAGAMY! Projekt Fundacji nowohuckie.PL

Krakowska Akademia Radiowa
to projekt wymiany młodzieży polsko-ukraińskiej,
który będziemy realizować na terenie Parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krakowie
od 12 do 18 października 2015 roku.

Kilka słów o projekcie
„Krakowska Akademia Radiowa - polsko-ukraińskie warsztaty radiowe” ma na celu wzajemne poznanie się młodzieży polskiej i ukraińskiej oraz nabycie przez uczestników wiedzy na temat podobieństw i odmienności kulturowych  przez udział młodzieży we wspólnych warsztatach radiowych w Krakowie. W zadaniu weźmie udział 15 uczestników z Polski i 15 uczestników z Ukrainy. 

Uczestnicy polscy
To uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Królowej Apostołów przy Zespole Szkół Pallotyńskich w Krakowie; młodzież bierze udział w licznych zajęciach artystycznych i technicznych organizowanych na terenie szkoły oraz konkursach m.in.: literackich, muzycznych, fotograficznych, filmowych; uczestnicy w wieku 13 – 17 lat. 

Uczestnicy ukraińscy
To młodzież mieszkająca w Żytomierzu, w tym polskiego pochodzenia; młodzież działa w zespole muzycznym, bierze udział w wydarzeniach artystycznych w swoim mieście m.in. Dniach Młodzieży w Żytomierzu; uczestnicy w wieku 12 – 18 lat. Kryteria rekrutacji uczestników do projektu: wiek 12 – 18 lat, zainteresowanie kulturą polską/ukraińską, chęć nabycia umiejętności niezbędnych w pracy redaktorskiej, chęć nauki języka polskiego/ukraińskiego.

Otrzymaliśmy dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury na realizację tej akademii. Jest to suma ok. 18 tys. zł. Co z tych pieniędzy ma być zapłacone? Zakwaterowanie i wyżywienie, kieszonkowe (codziennie po 5 zł), honorarium dla tłumacza oraz koszty podróży (koszt przywiezienia i odwiezienia młodzieży do Żytomierza) – jest to suma 10 000 zł.

"Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Polsko–Ukraińska Wymiana Młodzieży”

Koncert Chóru „Amadeum” w Nowej Hucie

Koncert Chóru „Amadeum” w Nowej Hucie 

W dniu 24 października br. o godz. 19.00 odbędzie się koncert Chóru „Amadeum”. Koncert odbędzie się w Kościele pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krakowie (ul. Bulwarowa 15).

W programie koncertu znajdą się utwory kompozytorów różnych epok od renesansu (Josquin des Pres, Grzegorz Gerwazy Gorczycki), przez romantyzm (Siergiej Rachmaninov), do współczesności (Morten Lauridsen, Patricia van Ness). Wśród tych utworów znajdą się także autorskie opracowania psalmów o charakterze modlitewnym (Ps 22, Ps 118). Repertuar koncertu został dobrany tak, aby przez piękno muzyki i słowa wprowadzić słuchaczy w doświadczenie i uwielbienie Boga.

 

Chór „Amadeum” działa od 2007 r. przy Parafii Matki Bożej Pocieszenia w Nowej Hucie. Chór jest mieszany, czterogłosowy, a kierownikiem i dyrygentem jest Tomasz Filipek. Śpiewa pod hasłem „Ad Infinitam Dei Gloriam” („Dla nieskończonej chwały Boga”), za swoim patronem św. Wincentym Pallottim. W repertuarze Chóru znajduje się zarówno śpiew gregoriański, jak i muzyka dominikańska oraz kościelna muzyka współczesna. Każdego roku Chór organizuje koncerty w Nowej Hucie dla miłośników muzyki sakralnej. Koncert jest częścią projektu rozwojowego Chóru „Amadeum”, który obejmuje także warsztaty doskonalenia umiejętności wokalnych członków Chóru.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i Województwa Małopolskiego.

 

Podsumowanie projektu rozwojowego Fundacji nowohuckie.PL

W drugiej części projektu rozwojowego Fundacji nowohuckie.PL zrealizowaliśmy następujące działania:

11 września 2015 przedstawiciele Fundacji nowohuckie.PL uczestniczyli w szkoleniu z prawnych aspektów działalności fundacji. Program szkolenia został dostosowany do potrzeb fundacji i obejmował m.in.: zagadnienia związane z ochroną danych osobowych, zbiórkami publicznymi a także z radiową działalnością fundacji w kontekście prawa własności intelektualnej oraz prawa cywilnego.

12 września 2015 zrealizowane zostało szkolenie „Korzyści z wolontariatu”. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele zarządu i wolontariuszy Fundacji nowohuckie.PL oraz osoby, które dopiero szukają swojego miejsca w świecie wolontariatu. Podczas szkolenia uczestnicy zostali zapoznani z różnymi formami wolontariatu, mieli okazję poznać swoje predyspozycje a także uzyskać podstawowe informacje z zakresu prawa obowiązującego przy współpracy organizacji z wolontariuszami. Podczas szkolenia Zarząd fundacji nowohuckie.PL przedstawił także różne możliwości zaangażowania się w działalność jaką prowadzi fundacja.

18 września 2015 osoby, które uczestniczyły w większości szkoleń zrealizowanych w ramach projektu rozwojowego Fundacji nowohuckie.PL, odbyły spotkanie podsumowujące projekt. Podczas spotkania, każdy uczestnik miał możliwość przedstawienia własnych wniosków, sugestii czy też propozycji, które pojawiły się dzięki zrealizowanym szkoleniom. Zostały także omówione działania projektowe a także nowe propozycje działań jakie fundacja może podjąć w najbliższej przyszłości.

Składamy serdeczne podziękowania Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Krakowie za wsparcie
w realizowanym projekcie. Dzięki odbytym szkoleniom zwiększyliśmy wiedzę i umiejętności, a także wzmocniliśmy nasz potencjał organizacyjny i techniczny.